¿Qué es Data Science? a cargo de Josep Curto

 12/02/2018

 34m 47s


CA

Actualment les empreses que volen convertir-se en organitzacions orientades a les dades, no només han d'apalancar-se en la intel·ligència de negoci i big data, també han de dominar la ciència de dades o data science. A aquesta sessió sabrem en què es diferencia el Data Science respecte a altres estratègies de generació de valor de les dades i en què fan les empreses que apliquen Data Science als seus processos, productes, clients, treballadors i proveïdors.

JOSEP CURTO

Llicenciat en Matemàtiques per la UAB, Màster en Business Intelligence i Direcció i Gestió de les Tecnologies de la Informació per la UOC, i MBA per l'Institut d'Empresa Business School. Ha centrat la seva carrera professional en l'àmbit de Business Intelligence, Business Analytics, Big Data i Data Science. Actualment és CEO de Delfos Research i director acadèmic del màster en Intel·ligència de Negoci i Big Data de la UOC.

Xarxes socials: LinkedIn, Twitter


ES

Actualmente las empresas que quieren convertirse en organizaciones orientadas al dato, no sólo deben apalancarse en la inteligencia de negocio y big data, también deben dominar la ciencia de datos o data science. En esta sesión sabremos en qué se diferencia el Data Science respecto a otras estrategias de generación de valor del dato y en qué hacen las empresas que aplican Data Science a sus procesos, productos, clientes, empleados y proveedores.

JOSEP CURTO

Licenciado en Matemáticas por la UAB, Master en Business Intelligence y Dirección y Gestión de las Tecnologías de la Información por la UOC, y MBA por el Instituto de Empresa Business School. Ha centrado su carrera profesional en el ámbito de Business Intelligence, Business Analytics, Big Data y Data Science. Actualmente es CEO de Delfos Research y director académico del máster en Inteligencia de Negocio y Big Data de la Universitat Oberta de Catalunya.

Redes sociales: LinkedIn, Twitter