Webinar Alumni: Marca personal vs Marca profesional, a cargo de Víctor Puig

 02/02/2018

 2h 05m 43s


CA

Internet ens ofereix infinitat d'oportunitats si sabem aprofitar-les. Quina és la millor forma per posicionar-nos en l'entorn digital? Amb la nostra marca personal o amb la professional? Hem de desvincular-les o les hem de sumar? Quin és el paper de les xarxes socials en la nostra Gestió de la Reputació Personal Online?

En aquest webinar Víctor Puig ens dóna eines per potenciar la nostra marca personal (sí, tú també ets una marca), ser rellevants i tenir cura de les conseqüències de no publicar, de publicar poc o de publicar massa coses...

VÍCTOR PUIG

Desenvolupador i responsable de projectes de digital media. Soci director de l'Agència ZINKDO. Autor de "Social Media: 250 consejos prácticos para diseñar tu estrategia en redes sociales".

Xarxes socials: LinkedIn, Twitter


ES

Internet nos ofrece infinidad de oportunidades si sabemos aprovecharlas. Cuál es la mejor forma para posicionarnos en el entorno digital? Con nuestra marca personal o con la profesional? Debemos desvincularse las o las tenemos que sumar? ¿Cuál es el papel de las redes sociales en nuestra Gestión de la Reputación Personal Online?

En este webinar Víctor Puig nos da herramientas para potenciar nuestra marca personal (sí, tú también eres una marca), ser relevantes y tener cuidado de las consecuencias de no publicar, publicar poco o publicar demasiadas cosas ...

VÍCTOR PUIG

Desarrollador y responsable de proyectos de digital media. Socio director de la Agencia ZINKDO. Autor de "Social Media: 250 consejos prácticos para diseñar tu estrategia en redes sociales".

Redes sociales: LinkedIn, Twitter