Webinar Alumni: "Smart food, smart workers"

 10/10/2018

 1h 54m


CA

Estrenem el curs carregats de bones intencions i la dieta és un dels aspectes a millorar després dels hàbits més irregulars que sovint ens porta l'estiu. Segons l'Organització Internacional del Treball, menjar malament pot disminuir fins un 30% la productivitat laboral, i diversos estudis han demostrat que la nostra alimentació és important per aconseguir un millor rendiment en el nostre dia a dia.

En aquest webinar Alicia Aguilar Martínez, Anna Bach Faig i F. Xavier Medina Luque, ens ajudaran a que tinguem una alimentació i un estil de vida més saludables.

Alicia Aguilar Martínez

Subdirectora i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Directora del master universitari de Nutrició i Salut de la mateixa universitat. Membre del grup d'investigació FoodLab

Xarxes socials: LinkedIn

Anna Bach Faig

Professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Directora del máster universitari d'Alimentació en l'activitat física i l'esport de la mateixa universitat. Membre del grup d'investigació FoodLab. I vocal d'Alimentació i Nutrició del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.

Xarxes socials: LinkedIn

F.Xavier Medina Luque

Director del Máster universitari Treball Social Sanitari de la UOC. Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i membre del grup d'investigació FoodLab. Director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo.


ES

Estrenamos el curso cargados de buenas intenciones y la dieta es uno de los aspectos que podemos mejorar después de los hábitos más irregulares que a menudo nos trae el verano. Según la Organización Internacional del Trabajo, comer mal puede disminuir hasta un 30% la productividad laboral, y diversos estudios han demostrado que nuestra alimentación és importante para conseguir un mejor rendimiento en nuestro día a día.

En este webinar Alicia Aguilar Martínez, Anna Bach Faig y F. Xavier Medina Luque, nos ayudarán a tener una alimentación y un estilo de vida más saludables.

Alicia Aguilar Martínez

Subdirectora y profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Directora del máster universitario de Nutrición y Salud de la misma universidad. Miembro del grupo de investigación FoodLab

Xarxes socials: LinkedIn

Anna Bach Faig

Profesora de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. Directora del máster Universitario de Alimentación en la actividad física y el Deporte de la misma universidad. Miembro del grupo de investigación FoodLab. Y vocal de Alimentación y Nutrición del Colegio de Farmaceuticos de Barcelona.

Xarxes socials: LinkedIn

F.Xavier Medina Luque

Director del Máster Universitario Trabajo Social Sanitario de la UOC. Profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC y miembro del grupo de investigación FoodLab. Director de la Cátedra UNESCO de Alimentación, Cultura y Desarrollo.